Sıkça Sorulan Sorular

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Ancak,

  • Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,

  • İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

  • Türk vatandaşlığını kaybedenler,

Yurt dışı seçmen kütüğüne yazılamazlar.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp internet sayfasından gerekli bilgileri girerek sorgulayabilirsiniz.

Yurt Dışı Seçmen Kütüklerinin askı süresi içinde (2-12 Mayıs 2018) dış temsilciliklere başvurarak “Adres Beyan Formu (B)” doldurulmalıdır. Bu forma http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/AdresBeyan-Yurtdisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Dış temsilciliklerde;
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde sandık kurulan herhangi bir temsilcilikte veya bağlı bulunduğu temsilcilikte oy kullanabilirler.

Gümrük kapılarında;
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy verme günlerinde ilan edilen herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilirler.

Sandık kurulu görevlisi, seçmenin T.C. kimlik numarasını taşıyan ve Türk makamları tarafından düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim, savcı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden biri üzerinden kimliğini tespit eder.
Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığını ve başka bir yerde oy kullanıp kullanmadığını kontrol eder.
Seçmen oy pusulası, oy zarfı ve mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.
Oyunu kullanan seçmene çizelgede isminin bulunduğu yer imzalattırılır.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim, savcı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.

Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmez.

Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının yanı sıra başka ülke vatandaşlığına sahip olan ve Yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunanlar oy kullanabilirler.

Hayır. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olanlar oy kullanabilirler.

Seçmen niteliği taşıyan vatandaşlar, kendileri ile ilgili olarak Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya ilçe seçim kurulları ya da konsolosluklar aracılığıyla seçim takviminde belirtilen süre içinde yazılı olarak yapabilir.

Yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarıyla ilgili seçim işlerini yönetmek üzere Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu oluşturulur.

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbalarını genel esaslara uygun bir şekilde yurt içerisinde oy verme süresi bittikten sonra; Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği bir asil bir yedek üyeden oluşan yeteri kadar sandık kurulu kurmak suretiyle denetim altında açılır. Sayım ve döküm yapılır, tutanak tutulur ve birleştirme işlemleri yapılır.

Geçici gümrük kapısı seçim kurullarından gelen sonuçlar da aynı usulle birleştirilir.

Birleştirme işleminden sonra sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir.

www.ysk.gov.tr internet sitesinin "Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS)" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

Ayrıca YSK’nın Seçim Arşivi sayfasından seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.