Yurt dışı oyların korunması, sayımı ve değerlendirilmesi nasıl yapılır?

Yurt dışı oylar, yurt içinde oy verme süresi bittikten sonra ağzı mühürlü olarak Ankara’ya getirilir ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nun denetimi altında sandık kurullarına açtırılır.

14/03/2023

Yurt dışı oylar, oy verme süresi bittikten sonra torbaya konulup ağzı mühürlenerek Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna teslim edilir. Yurt içinde oy verme süresinin bitiminin ardından ise, yurt dışından ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları Ankara’da Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’nun denetimi altında sandık kurullarına açtırılır.

Sayım ve dökümün yaptırılması sonrası sonuçlar tutanak altına alınır. Bu tutanaklar esas alınarak ise birleştirme işlemlerine ilişkin yeni bir tutanak düzenlenir. Akabinde ise sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir.

Yurt dışında kullanılan geçerli oylar; cumhurbaşkanı seçimi için genel oylara, milletvekili seçimi için ise oranına göre il seçim çevrelerinin oylarına eklenir.